Pokyny zveřejněny

Zveřejnili jsme pokyny. Pečlivě si je prostudujte, zejména kapitoly zvláštní mapové symboly a možné nástrahy v terénu.

Kopce závodního prostoru jsem si pro sebe překřtil na „Malé Beskydy“. Moravskoslezské pohoří mi připomínají nejen svou strmostí, ale také názvy vrcholů. Kromě podivně znějících jmen, jako např. Matrý, zde narazíte i na Lysou horu :-). Přejeme vám, abyste jejich svahy zdolávali s úsměvem na rtu.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑