Pokyny

Pořádající orgán:

Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Pořádající subjekt:

Krušnohorský rogainingový klub Litvínov, z. s.

Datum:

29.–30. 6. 2019

Centrum závodu:

Babiny II, Ekofarma Babiny, N 50° 38.485, E 14° 10.700, Mapy.cz

Vypsané závody a kategorie:

Mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin:

Kategorie: MY, XY, WY; MO, XO, WO; MV, XV, WV; MSV, XSV, WSV

Veřejný závod v rogainingu na 12 hodin:

Kategorie: MO12, XO12, WO12

Veřejný závod v rogainingu na 6 hodin:

Kategorie: MO6, XO6, WO6

Podmínky účasti:

Všichni startující musí podepsat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.

V závodě MČR smí startovat jen členové ČAR starší 15 let, do ČAR je možno bezplatně vstoupit na prezentaci. Zároveň je třeba podepsat souhlas s uchováním osobních údajů pro vnitřní potřeby ČAR.

Závodníci mladší 15 let mohou zažádat o výjimku, kterou posoudí prezidium ČAR. Na prezentaci též musí doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce.

Prostor závodu a charakter terénu:

Verneřické středohoří, ohraničené řekou Labe na západě, obcemi Verneřice a Ploskovice na východě, Těchlovice a Rytířov na severu a silnicí č. 15 na jihu.

Hojně osídlená oblast s nadmořskou výškou 130–726 m a s hustou sítí dopravních komunikací a cest, která je intenzivně zemědělsky využívána. Vyskytují se zde rozlehlé pastviny.

Mapa a zvláštní mapové symboly:

Speciálka pro rogaining, měřítko 1:40 000, e = 10 m, rozměr 400 × 320 mm, stav 06/2019, vodovzdorně upravená (Tyvek).

Zvláštní mapové symboly:

Popisy:

Popisy kontrol, včetně jejich bodové hodnoty, vytištěné v češtině a angličtině, budou rozdávány spolu se závodními mapami.

Doprava a parkování:

 • Vlastními dopravními prostředky, parkujte dle pokynů pořadatele na parkovištích P1, P2 a P3
 • Z Ústí nad Labem jezdí autobusy do 0.6 km vzdálených Suletic (v pátek příj. 17:23 a 19:23; v neděli odj. 15:22), nebo do 1.6 km vzdálené Homole u Panny (v pátek příj. 18:13; v neděli odj. 13:32)

Prezentace:

Ve srubu ekofarmy Babiny dle harmonogramu závodu. Před vstupem do závodní kanceláře si na seznamu najděte ID vašeho týmu, urychlíte tím výdej obálek.

Plánek závodní kanceláře:

Na prezentaci se musí dostavit všichni členové týmu. Každý účastník závodu musí vlastnoručně podepsat prohlášení, že startuje na vlastní nebezpečí. Na prezentaci bude probíhat kontrola čipů, přineste si je s sebou! Od týmů, jejichž platba nedorazila na účet, budeme vyžadovat doklad o zaplacení vložného.

Ubytování:

Závodníci na 12 a 24 hodin mohou přenocovat zdarma ve vlastních stanech v závodním kempu. Závodníci ze šestihodinovky, popř. doprovod závodníka, uhradí za přenocování ve stanu poplatek 50 Kč/noc na prezentaci.

Stravování:

Přímo v centru bude po celý závodní víkend zajištěn catering ekofarmy Babiny. V místním srubu vám nabídnou alko i nealko nápoje a omezený výběr teplých jídel, viz jídelníček:

Jídlo Cena Dostupnost
Hovězí polévka 25 Kč Do vyprodání zásob *
Hovězí guláš 65 Kč Do vyprodání zásob *
Znojemská hovězí rýže 80 Kč Do vyprodání zásob *
Snídaně sobota/neděle 60 Kč Možno doobjednat den předem *
Dršťkovka 35 Kč Do vyprodání zásob
Grilovaná hovězí klobása 45 Kč Do vyprodání zásob

* … Účastníci, kteří si jídlo předplatili, jej mají zarezervované. Na prezentaci vyfasují stravenky s vyznačením druhu jídla a datem jeho konzumace. Výdej jídla bude organizován přes okénko u Hash House.

Pozor, závodníci na 24 a 12 hodin mají v ceně startovného pozávodní guláš po doběhu do cíle.

Program akce:

Časový harmonogram závodu na 24 hodin

Pátek 28. 6. 2019

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 29. 6. 2019

 • 7:00 – 9:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
 • 9:00 – 9:30 – plombování čipů
 • 10:00 – výdej závodních map
 • 12:00 – start závodu
 • 17:00 – otevření Hash house v centru závodu (občerstvení)

Neděle 30. 6. 2019

 • 12:00 – konec závodu
 • 13:00 – uzavření Hash house
 • po 14:00 – vyhlášení výsledků

Časový harmonogram závodu na 12 hodin

Pátek 28. 6. 2019

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 29. 6. 2019

 • 6:30 – 7:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
 • 7:00 – 7:30 – plombování čipů
 • 8:00 – výdej závodních map
 • 10:00 – start závodu
 • 17:00 – otevření Hash house v centru závodu (občerstvení)
 • 22:00 – konec závodu

Neděle 30. 6. 2019

 • 9:00 – vyhlášení výsledků

Časový harmonogram závodu na 6 hodin

Pátek 28. 6. 2019

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu

Sobota 29. 6. 2019

 • 10:00 – 12:00 – prezentace účastníků závodu (vč. plombování čipů)
 • 13:00 – výdej závodních map
 • 14:00 – start závodu
 • 20:00 – konec závodu
 • po 21:00 – vyhlášení výsledků

Start:

Hromadný start dle časového harmonogramu na ploše vedle závodního centra.

Závodníci jsou povinni si před startem vynulovat a zkontrolovat své SI čipy pomocí krabiček Clear a Check. Pořadatelé když tak poradí.

Časomíra a systém ražení kontrol:

Při závodě bude použit elektronický systém SportIdent.

Každý člen týmu musí mít svůj SI čip připlombovaný pořadatelem na zápěstí.

Pro závody na 12 a 24 hodin doporučujeme použít pouze čipy se zvýšenou kapacitou. Pokud poběžíte s čipem s nižší kapacitou (30 kontrol u SI5 a SI8, nebo 50 kontrolu SI 9), započítáme vám pouze kontroly zaznamenané v čipu.

Čipy objednané u pořadatele pro vás budou připraveny v týmových obálkách na prezentaci. Při ztrátě čipu zaplatíte částku 2000 Kč.

Nástrahy na trati:

Terén

Závodní prostor skýtá různorodý terén. Některé svahy jsou strmé tak, že na nich uklouznete i za suchého počasí. Velmi často se dostanete do kamenných polí či sutí, pečlivě našlapujte. V mapě se vyskytuje mnoho skalních srázů, dejte pozor u všech skalních kontrol, ale zejména na kontrolách 54, 58, 65, 67, 88 a 90, hlavně v noci. Na kontrole 87 se nepřibližujte k okraji vodopádu, vyznačenému výstražnou páskou. Mostek na k. 62 je chatrný, našlapujte opatrně. Při cestě na kontrolu 95 a zpět si dejte pozor na železné tyče, které vyčnívají z nešikovně budovaného schodiště.

Doprava

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při překonávání silničních komunikací. Dejte si pozor i při překonávání zubrnické železnice. Sice se po ní plouží jen 8 spojů za den, ale jezdí.

Zakázané/nedoporučované prostory

V jižní části mapy u kontroly 75 se nachází střelnice, vyznačená v mapě růžovými šrafami a šipkou ve směru střelby. Je oplocena pouze z jižní strany, ale určitě ji oběhněte.

Podobným šrafováním jsou označeny také ovocné sady, zahrady, výběhy býků a koní. Některé ani nejsou oplocené, ale rozlícený majitel si z nich klidně může udělat střelnici. Vyhnout byste se měli i zelenooranžovým plochám soukromých pozemků.

První pomoc:

V případě méně závažných problémů volejte pořadatele: 739 548 142
Při vážnějším úraze volejte rovnou linku 112, pořadatele pouze informujte.

HASH HOUSE:

Pro kategorie 24 a 12 hodin bude během závodu k dispozici hash house. Otevřený bude od soboty 17:00 do neděle 13:00. Abychom minimalizovali množství odpadů, žádáme závodníky, aby v hash house používali vlastní jídelní nádobí.

Kontrolní stanoviště a cíl :

Kontrolní stanoviště budou označeny klasickými oranžovo-bílými OB lampiony 30×30 cm a SI jednotkou s kódem kontroly. Při ražení vyčkejte akustického a optického signálu. Při nefunkčnosti elektronické jednotky je nutné opsat číselní kód z červenobílého fáborku umístěného na kontrole.

Cíl bude umístěn přímo v závodním centru. Ihned po doběhu je každý závodník povinen orazit cílovou SI jednotku a poté si nechat vyčíst čip ve vyčítací jednotce, umístěné v budově prezentace. I v případě, že závod vzdáte, musíte projít cílem a nahlásit se pořadatelům, aby nebylo nutno vyhlašovat celostátní pátrání!

Způsob hodnocení:

Kontroly budou na mapě a v popisech označeny kódem, jehož první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet i pořadí navštívených kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení.

Pořadí týmů určuje celkový dosažený bodový zisk po odečtení případné penalizace za překročení limitu. Při rovnosti bodů rozhoduje nižší cílový čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

Vyhlášení vítězů:

Budeme vyhlašovat tři nejlepší týmy z každé kategorie.

V rámci kategorií MO, XO a WO vyhlásíme také nejlepší týmy složené z nováčků, kteří dosud neabsolvovali ani jeden závod ČAR.

Odměníme také nejstaršího účastníka, který přežije Mistrovský závod

Povinné vybavení:

Píšťalka

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Tomáš Švihla

Hlavní rozhodčí: Jan Tojnar

Stavba tratí: Tomáš Švihla a Jan Tojnar

Informace:

Na webu závodu: https://rogaining-2019.krk-litvinov.cz/cs/

Upozornění:

Závodí se podle platných pravidel ČAR.

Členové týmu musí absolvovat celou trať pohromadě. Při vzdání kteréhokoli z nich se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.

Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑